تبلیغات
bertiebotts - آلوس:متقلب+عکس!
voldemort.potter.dumbledore

حمله تند مارکا به روزنامه مادریدی مارکا با انتشار عکس دنی آلوس پس از ضربه په په این بازیکن را متقلب خطاب کرد. مارکا به استناد تصاویرنوشته است:حتی کوچکترین تماسی بین په په و آلوس انجام نشد همچنین داور 50 ساله ایتالیایی تومبولینی گفته که دنی آولز باید به خاطر تمارض کارت زرد(یا حتی کارت قرمز) میگرفت و نیز سرخیو بوسکتس هم باید به خاطر تمارض در صحنه ای با مارسلو کارت زرد میگرفت و آخرین صحنه ، صحنه ی برخورد پدرو و آربلوا که در این صحنه نیز داور باید به پدرو کارت زرد میدادو ریو فردیناند و مایکل اون هم در صفحه توییترشان  این حرکت دنی آلوز را محکوم کرده اند.تمام مطالب صحیحند می توانید در سایت های GOAL.COMوVARZESH3.COMبه طور کامل آن ها را بخوانید.منبع:گل.کام و ورزش3