تبلیغات
bertiebotts - پوستر های شخصیت های یادگاران مرگ-بخش دوم(به روز رسانی شد)
voldemort.potter.dumbledore

عکس

هری:از اینجا

هرمیون:در اینجا

رون:در اینجا

نویل:از اینجا

ولدمورت:از اینجا

دراکو

بلاتریکس:از اینجا

با تشکر از (باز هم) دمنتور